top of page
ACT LOGO-11-cutout.png

1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.
ALICI' ; (sözleşmede bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)
B. 'SATICI' ; (sözleşmede bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)
ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde, sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti ve vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını, bu konuda bilgilendirildiğini söyledi. 2. TANIMLAR İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, kendilerine karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı KANUN : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun , YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) HİZMET: Bunun dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya tedarikçi nam ve hesabına hareket eden şirketi, ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, SİTE: SATICI'nın internet sitesi, SİPARİŞ VEREN: İnternet sitesi aracılığıyla bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi, SATICININ, TARAFLAR: SATICI ve ALICI, SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. 3. KONU İşbu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, ürünün satışı ve teslimi, nitelikleri ve satış fiyatı ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Başlık: ACT İSTANBUL / ELİF MURTEZA
Adres: Konaklar Mah. Şebboy Sk. Otoyolcular Sitesi 4.Blok No:12 A Beşiktaş/İstanbul
Telefon: +90536993697
E-Posta: info@actistanbul.co 5. ALICI BİLGİLERİ {RECIPIENT_TAM_AD_UNVANI} {RECIPIENT_ADDRESS} {RECIPIENT_PHONE} {RECIPIENT_EMAIL}​ 6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
{RECIPIENT_TAM_AD_UNVANI} {RECIPIENT_ADDRESS} {RECIPIENT_PHONE} {RECIPIENT_EMAIL} 7. SÖZLEŞMEYE YÖNELİK ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ
1. Mal/Ürün/Ürün/Hizmet'in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI'ya ait internet sitesinde yayınlanır. Kampanya satıcı tarafından düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için açıklanan fiyatlar, belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

ÜRÜN ADI MİKTARI KDV DAHİL SATIŞ FİYATI {PRODUCTS}
__________________________
Kargo Hariç Toplam Ürün Maliyeti :{KARGO_HARIC_SIPARIS_TUTARI}
Kargo Ücreti : {CARGO_FEED}
Toplam Sipariş Fiyatı : {KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARY}
Sipariş Tarihi : {DAY_DATE}
Ödeme Yöntemi ve Planı :{ODEME_YONTEMI}

7.4. Ürünün kargo ücreti olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.​ 8. FATURA BİLGİLERİ

Teslimat Adresi: {RECIPIENT_ADDRESS}
Teslimat Kişisi: {INVOICE_TAM_AD_UNVANI}
Fatura Adresi: {INVOICE_ADDRESS} 9. GENEL HÜKÜMLER


9.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. elektronik ortam. ALICI'nın; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit ederek, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, sipariş edilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin fiyatını aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. vergiler, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz. .
9.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın ikametgahına olan uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinin ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içerisinde ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük yasal süreyi aşamaz. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda ALICI'nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gerektirdiği bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi ve işi usulüne uygun olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. standartlara uygun, standartlara uygun, her türlü kusurdan ari hizmet kalitesini koruyup artırmayı, işin yapılması sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, basiretli davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ve öngörü.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciyi yazılı olarak bilgilendireceğini ve toplam bedeli en geç süresi içinde ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.
9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ALICI'nın işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.
9.7. Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucu, sözleşme konusu banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.8. SATICI, sözleşme konusu ürünün, tarafların iradesi dışında gelişen, öngörülemeyen ve önlenemeyen ve/veya geciktiren mücbir sebepler nedeniyle süresinde teslim edilememesi halinde durumu ALICI'ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda, ALICI'nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün tutarı kendisine 14 gün içinde nakden ve eksiksiz olarak ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıması ortalama 2 ila 3 hafta arasında sürebilir. sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICI'nın sitedeki kayıt formunda belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncelleneceği mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve sair yollarla ALICI'nın belirttiği adres, e-posta adresi, sabit ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri, iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkına sahiptir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI'nın yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.


9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamili aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili güvenlik açığı tespit edilirse, SATICI kimlik ve iletişim bilgilerini verecektir. Kredi kartı hamilinin siparişte kullandığı kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
9.12. ALICI, SATICI'ya ait web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan her türlü zararı SATICI'nın SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. nakit ve tam.9.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozacak, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.

9.15. SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI'nın kontrolünde olmayan ve/veya diğer üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği diğer web sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemez ve link verilen internet sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.
9.16. Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; Bu ihlal nedeniyle olayın hukuka intikal etmesi halinde SATICI, üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; Mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya haber vermek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanır. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğacak masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün "Hiçbir Kullanım Koşulları" kapsamında kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kullanılamaz" şeklinde işbu sözleşmede düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İADE FATURASI kesilmedikçe kurumlar adına düzenlenen işlemler tamamlanamaz.)

b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya, 20 gün içinde de malı iade etmekle yükümlüdür.
e) ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI'nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve iadeye uygun olmayan iç giyim, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI'ya teslim edilir. Teslimattan sonra ALICI tarafından ambalajı açılmışsa sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki dergiler, Elektronik ortamda anında ifa, Yönetmelik uyarınca sağlanan hizmetlerin veya tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların anında iade edilmesi mümkün olmadığı gibi, ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital ALICI tarafından paketi açılmış ise, içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri saklama cihazları, bilgisayar sarf malzemeleri. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlatılan hizmetlere ilişkin cayma hakkının Yönetmelik gereği kullanılması mümkün değildir.


12. ERTELEME VE HUKUKİ SONUÇLAR
ALICI, ödeme işlemlerinin kredi kartı ile yapılması halinde, temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; doğacak masraf ve vekalet ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun gecikmeli ifasına

13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden, tüketicinin ikametgâhı veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunlarına ilişkin olarak işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki değer:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsündeki illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlendirilmiştir.
Bu Sözleşme ticari amaçlar için yapılmıştır.

14. ETKİLİLİK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptığında işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, sipariş gerçekleşmeden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunup kabul edildiğinin teyidini almak için gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: ACT İSTANBUL / ELİF MURTEZA
ALICI: {RECIPIENT_TAM_AD_UNVANI}
TARİH: {DAY_DATE}
ONAY ZAMANI: {DAY_DATE}

Mesafeli Satış Sözleşmesi

bottom of page